780771-74-6

4(3H)-Pyrimidinone,5-ethyl-3-[2-(3-fluorophenyl)ethyl]-2-(2-hydroxy-3-methylphenyl)-6-methyl-

Cas Number: 780771-74-6  Molecular Structure
Product Code
1874945
Product Name
4(3H)-Pyrimidinone,5-ethyl-3-[2-(3-fluorophenyl)ethyl]-2-(2-hydroxy-3-methylphenyl)-6-methyl-
Cas Number
780771-74-6
Molecular Formula
C22H23FN2O2